Jenis-jenis Matriks

Jenis-jenis matriks dapat dibagi berdasarkan ordo dan elemen / unsur dari matriks tersebut.

Berdasarkan ordo Matriks dapat di bagi menjadi beberapa jenis yaitu : 

          Contoh : 

http://2.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDkZp_ITFHI/AAAAAAAAAf8/d6Xnlc5buV8/s200/mbujursangkar.png

 

          Contoh :    A =  ( 2  1  3  -7 )

 

          Contoh :   

http://3.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDkcx4e821I/AAAAAAAAAgE/fLTN3o0q2a8/s320/kolom.jpg

                            

          Contah :

http://4.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDkgPaj7AbI/AAAAAAAAAgU/eJOJXh265bk/s320/tegak.jpg

 

       Contoh :

 

http://1.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDkhsk9rwSI/AAAAAAAAAgc/IL6rgX0xNR4/s320/datar.jpg

 

 

Berdasarkan elemen-elemen penyusunnya matriks  dapat di bagi menjadi beberapa jenis yaitu :

 

        contoh : 

http://3.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDvNWqpHbyI/AAAAAAAAAgk/qZVHRyRyIro/s320/NOl.jpg

       Contah :  

http://4.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDvPDZ5Zb2I/AAAAAAAAAgs/KCjrgBMot0g/s320/diagonal.jpg

 

       Contoh : 

http://3.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDvSLR6MLUI/AAAAAAAAAg8/AoPwSQpHsbg/s320/segi.jpg

 

       Dimana Matriks C disebut matriks segi tiga bawah dan matriks D disebut matriks segitiga atas.

 

       Contoh : 

http://1.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TDvVlVYW78I/AAAAAAAAAhE/Q6I_l4TxcKU/s320/skalar.jpg

 

       Contoh :

http://4.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TD5HYaQWS1I/AAAAAAAAAhM/7yd_UO9g2PY/s320/identitas.jpg

 

       Contoh : 

http://1.bp.blogspot.com/_o7okww-u4rc/TD5PzRtzRdI/AAAAAAAAAhU/lp9uip2RWAM/s320/simetris.jpg

 

Sumber: http://hmmusu.blogspot.com/2010/07/jenis-jenis-matriks.html